Asil Alsalem

Functie: Tandarts en praktijkeigenaresse

 Tandarts

Big-nummer: 59064254302

Werkzaam Maandag t/m Vrijdag.

Sinds 2005 werkzaam als tandarts

Afgestudeerd aan de ACTA Amsterdam.

 

 

De middelbare school heb ik afgerond in Hengelo en Enschede in 4 jaar (MAVO- Top HAVO-Top VWO). In 2005 heb ik de opleiding tandheelkunde afgerond aan de ACTA Amsterdam. Na 2 jaar in verschillende praktijken te hebben gewerkt, heb ik in 2007 de praktijk in Borne overgenomen. Met liefde en passie voor dit vak heb ik mijn werkzaamheden uitgebreid en een 2e vestiging geopend in Hengelo aan de Dennenbosweg 9. Ik volg graag bijscholing om mijn kennis uit te breiden.

Verder ben ik getrouwd en moeder van 3 kinderen.

Hieronder de gevolgde bijscholing om op hoog niveau te blijven

 • CBCT applicatiecursus voor tandartsen,orthdontisten en mka-specialisten, niveau 4A/M. 2017
 • Masterclass parodontale en peri-implantaire plastische en reconstructieve chirurgie. 2017
 • implantologie het vervolg. Voorkomen en behandelen van complicaties bij implantaten. NVOI 2016
 • De apexresectie. Microsocopische technieken. Michiel de Cleen. 2016
 • Het fundament. Implantologie NVOI 2016
 • Botvervangers en membranen bij implantaat behandeling.Straumann,  2016.
 • Masterclass Microvision and preparation for Veneers. Scheveningen، CIDE, Nazairy Mykhaylok. 2016.
 • Parodontale chirurgie in de algemene praktijk, ACTA 2016.
 • MKA chirurgie Cursus, Isala. Zwolle, 2016.
 • Quality practice ACTA, orale implantologie een oplossing voor elk diasteem?kennistoets 2016.
 • Quality Practice ACTA, partiele indirecte restauraties, kennistoets 2016.

 

 • workshop prothethiek afdrukken op implantaten.Straumann 2015
 • Dutch iti anual section Meeting. Straumann 2015
 • Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk, ACTA,VUMC 2015
 • Iti avond, De laterale bovenkaak.implantologie, Straumann,Houten  2015
 • frontreconstructie in de esthetische zone , een blijvende uitdaging, Straumann 2015
 • Chirurgie in de algemene praktijk, 04-12-2014, Amsterdam
 • Update chirurgie 24-11-2014, Enschede
 • Implantologie Het overzicht, NVOI, Utrecht.2014

 

 • Masterclass  Orale Implantologie op ACTA, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam Succesvol afgerond, hieronder de onderwerpen die behandeld zijn in 2013-2014:

 

 • Implanteren in de edentate onderkaak I, chirurgische aspecten  met D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Implanteren in de edentate onderkaak II, mesostructuur /prothetiek met Prof. dr. R. van Waas.
 • Soft tissue incisies, D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Nervus letsel en bisfosfanaten, D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Microchirurgie. Handson training hechten, locatie vrije Universiteit Amsterdam, P.V.Elsas
 • Medische anamnese / Anti-coagulentia met Dr. D. van Diermen.
 • Sinuslift, korte implantaten, kleine botopbouwen D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Microbiologie /osseointegratie, Prof. Dr. V.Everts
 • Implanteren in de ( pre) molarenstreek
 • Complicaties in de implantologie, Nervusletsel met D.R. Rijkens en F.S. Andriessen.
 • Evidence based Dentistry bij Dr. A. van Wijk.
 • Esthetische analyse, P.V.Elsas
 • Microchirurgie, Hands-on training hechten met P. van Elsas.
 • Prothethiek kroon en brugwerk, verschroeven/zirconia, D.R Rijkens en F.S.Andriessen
 • Botopbouw + Guided bone regeneration met J. Cossé
 • Peri-implantitis, G van der Avoort, J van der Horst.
 • Demonstratie voorbereiding behandelruimte/praktijk hygiëne, D.de Kamp
 • Rontgendiagnostiek/OPT/CBCT, Dr. H. Bassam
 • Sinusbodemelevatie
 • Prothetische valkuilen, R. van der Reijden
 • Endo, gevaar van peri-apicale ontstekingen bij implantologie met Andreas Braun.
 • Kadavercursus “Toegepaste hoofd-hals anatomie in de implantologie” met Langenbach, AMC
 • Rol van de kaakchirurg,Extreem geresorbeerde processus met Prof. dr. A. De lange.
 • Handson training Zimmer, Peter van der Schor.
 • Implanteren en parodontitis met Prof. dr. B. Loos.
 • Bindweefselgraft, tunneltechnieken/esthetische zone met H. Kuit.
 • Gemutileerde dentitie, principes verkorte tandboog, Prof.dr. R van Waas
 • Adhesiefbrug, alternatief voor implantaat met Dr. A. van Dalen.
 • Guided Surgery met Dr. W. Kalk.
 • Orthodontische oplossingen , troubleshooting, Steesling, E.Blom

 

 • Symposium parodontologie en implantologie onlosmakelijk verbonden 2013, Enschede
 • ACTA Quality Practice, Kennistoets Parodontologie Update
 • ACTA Quality Practice, Kennistoets Esthetiek
 • ACTA Quality Practice, kennistoets Endodontologie
 • Digitale kennistoets Gnathologie
 • Digitale kennistoets Endodontologie
 • Digitale kennistoets Kindertandheelkunde
 • Digitale kennistoets infectiepreventie
 • Gevreesd, niet gevreesd lezing 2013 , Dr. S Smeekens,te Enschede
 • Acute medische situaties in de tandartspraktijk Amsterdam
 • MRA cursus te Enschede,
 • Herhaling cursus reanimatie en gebruik AED te Hengelo 2013 en 2014
 • congres esthetiek, Apeldoorn
 • Reanimatie van volwassenen en gebruik AED, Amsterdam
 • Studiedag Medicatie en Tandheelkundige ingrepen,door  prof.dr.L.Abraham Inpijn, Amsterdam
 • Modern kroon enbrugwerk, Hoytema stichting, te Enschede
 • Refreshment Themadag ACTA-Quality Practice, Amsterdam
 • Adhesieve tandheelkunde B2, restauratieve behandeling van
 • beethoogteverlies door Occlusale slijtage, door A.W.J van Pelt, ACTA-Quality Practice
 • Adhesieve Tandheelkunde B, Cosmetische Tandheelkunde, door drs. Hein de  Kloet, ACTA-Quality Practice
 • Adhesieve Tandheelkunde A, door drs.Hein de Kloet en drs. A.W.J.   van Pelt,  ACTA-Quality Practice
 • Themadag werken met keramiek
 • Endo & adhesief

-Lid van de KNMT, Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot bevordering der tandheelkunde

-lid ivoren Kruis

-Lid NVOI , nederlandse vereniging voor orale implantologie

-Lid NVVP, nederlandse vereniging voor parodontologie

-ingeschreven in het kwalitetsregister tandartsen KRT

 

Terug naar overzicht